Potrzebne dokumenty

Potrzebne dokumenty

Dokumenty niezbędne podczas podróży:

Pasażer jest zobowiązany podczas podróży do:

  • stawienia się w umówionym miejscu o ustalonej godzinie,
  • posiadania dowodu osobistego lub paszportu
  • jeżeli osoba jest nieletnia wymagam aby oprócz opiekuna małoletni pasażer miał wypełniony blankiet zgody rodzica / opiekuna prawnego