Przydatne informacje

Przydatne informacje

Prawa i obowiązki pasażera linii EuropaBuss.pl:

Pasażer jest zobowiązany podczas podróży do:

  • stawienia się w umówionym miejscu o ustalonej godzinie,
  • przestrzegania bezwzględnego zakazu palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,
  • przestrzegania kultury osobistej względem kierowców i innych pasażerów,
  • pokrycia kosztów naprawy za wyrządzone szkody w pojeździe.

Kierowca może odmówić dalszej podróży osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych używek jak również przewożącym zakazane prawem granicznym materiały.

Zobowiązania EuropaBuss.pl względem pasażerów:

EuropaBuss.pl zobowiązuje się do zabrania swojego pasażera z ustalonego miejsca o umówionej porze (Nie odpowiadamy za opóźnienia z przyczyn od nas niezależnych. W przypadku braku kontaktu z klientem EuropaBuss.pl może anulować rezerwacje).

Kierowcy EuropaBuss.pl są zobowiązani:

  • do udzielenia pasażerom informacji o przybliżonym czasie przyjazdu,
  • do udzielenia pomocy przy załadunku i załadunku bagaży pasażerów,
  • do zatrzymania się w celach spełnienia potrzeb fizjologicznych pasażera.

W razie uzasadnionego podejrzenia kierowca jest uprawniony do sprawdzenia, czy zawartość bagażu nie narusza prawa.